Direct door naar content

Workshop RaceRunner in Groesbeek

20 april 2015

Een RaceRunner is een driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun, waarmee je je kunt voortbewegen door te lopen of te rennen. De Racerunner is geschikt voor jongeren of volwassenen met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida etc.) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Het blijkt dat ze met de Racerunner vaak verrassend goed uit de voeten kunnen. Daarnaast belemmert de beperkte handfunctie vaak deelname aan rolstoelsport, waardoor racerunnen een geschikte sport kan zijn. 

Op  maandagmiddag 20 april om 13.15  wordt een workshop georganiseerd onder deskundige leiding en kunnen de jongeren de RaceRunner uit proberen. Dit is in de aula van Werkenrode School in Groesbeek. De workshop kan ook door Jongeren bezocht worden die niet op Werkenrode School zitten. Ze moeten wel aansluiten bij de doelgroep. Meer informatie is te vinden op de website van het VuMC.

Zoeken

De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×