Direct door naar content

Persoonsgegevens

Wanneer je een profiel aanmaakt geef je ons toestemming voor de verwerking voor bepaalde doeleinden van de persoonsgegevens die je besluit met ons te delen. Bij het aanmaken van een profiel is het invullen van de volgende categorieën persoonsgegevens verplicht en wel om de volgende redenen:

Persoonsgegeven profiel aanmaak

Doel

Naam

Functioneel; dit wordt onder meer gebruikt voor de functionaliteit waarbij de gebruiker zichzelf bekend wil maken bij mede gebruikers (vrienden worden)

E-mail

Functioneel en direct marketing

 

Wanneer je een profiel aanmaakt of met je reeds aangemaakte profiel een inschrijving voor een evenement doet via onze website zijn de volgende categorieën persoonsgegevens verplicht en wel om de volgende redenen:

 

Persoonsgegeven event inschrijving

Doel

Naam

Functioneel; toegang tot het event

NAWTE gegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail)

Functioneel; toegang tot het event en profilering

Handicap

Onderzoek en statistiek, functioneel

Rolstoelgebruik

Functioneel; toegang tot het event

Sportactiviteit

Onderzoek en statistiek

Wij bieden je de mogelijkheid aanvullende persoonsgegevens in te vullen, maar dit is niet verplicht. Mocht je van de mogelijkheid gebruik maken, dan geef je ons daarmee uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van die gegevens in het kader van de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport. Je kunt op elk moment besluiten je toestemming voor de verwerking van deze aanvullende gegevens weer in te trekken, door je profiel aan te passen. Fonds Gehandicaptensport maakt gebruik van back-ups ten einde de werking van het systeem te garanderen. Een ingetrokken toestemmingen voor de verwerking van gegevens wordt uiterlijk binnen 35 dagen verwerkt in de back-ups.

De gegevens in het profiel dat je zelf aanmaakt zullen door ons niet met derden worden gedeeld. Wel kunnen deze geanonimiseerd met derden worden gedeeld voor statistische of onderzoeksdoeleinden met het doel een bijdrage te leveren aan de gehandicaptensport, tenzij je daartegen bezwaar maakt in je instellingen. Onze website en app maken het mogelijk dat je zelf besluit wie toegang krijgt tot jouw profiel.

×