Direct door naar content
Header afbeelding van dit project

Sportdag Onbeperkt Sportief

Een dag vol plezier en sportiviteit!

Op woensdag 22 september, in de Nationale Sportweek, organiseren wij de 3e editie van de 'Sportdag Onbeperkt Sportief' op een bekende locatie in Lochem met bekende en nieuwe activiteiten. Er kan deze dag onder andere gehockeyd, gevoetbald en gedanst worden. Als extraatje willen we de deelnemers voorzien van een lekkere lunch!

De sportdag is bedoeld om mensen, van jong tot oud, met een fysieke of verstandelijke beperking, maar ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt letterlijk in beweging te krijgen. Verder worden ook deelnemers uitgenodigd die vanwege hun oudere leeftijd niet meer makkelijk aan kunnen sluiten bij een sportvereniging. Op deze sportdag kunnen deze mensen kennis maken met diverse sporten die worden aangeboden.

Het doel van de sportdag is allereerst een dag vol plezier en sportiviteit tussen deelnemers en verenigingen die de saamhorigheid, sportiviteit, gezondheid en beweeggedrag van deelnemers moet bevorderen.
Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk deelnemers te werven bij verschillende organisaties om het sportaanbod en de mogelijkheden te promoten met als uiteindelijke doel dat deelnemers lid worden van een (sport)vereniging die ze aanspreekt.

Fantastisch om deze mensen een lach op hun gezicht te bezorgen deze dag!


Lees meer over dit project

Meer info

Over ons

De Sportraad Lochem is een onafhankelijk adviesorgaan van in de gemeente Lochem gevestigde sportverenigingen. De Sportraad stimuleert en ondersteunt de sportgedachte in de Gemeente Lochem.
De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op de belangenbehartiging van haar leden in de ruime zin van het woord. Daarnaast richt men zich op de bevordering en stimulering van de sport(deelname) in de Gemeente Lochem in al haar
verschijningsvormen.

De missie:
Alle Lochemers jong en oud optimaal de mogelijkheden bieden tot bewegen en sporten. En daarmee de Sport te ondersteunen in het versterken en verbreden van het sportaanbod. De sport kan zo in haar totaal versterkt worden. Zo kan men er naar streven alle inwoners van Lochem onder de meest ideale omstandigheden te laten sporten en kunnen de verenigingen de sport naar een kwalitatief hoger niveau ontwikkelen.

Het doel van de sportraad is:
“De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem te bevorderen en stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin.”

Wat doe je als tegenprestatie

Een dankwoord naar alle donateurs via mail en social media.
Foto/video materiaal van de sportdag wordt verspreid onder de deelnemers, deelnemende organisaties en donateurs om nog even na te kunnen genieten van deze mooie dag.

Hoeveel nieuwe leden met een handicap verwacht je dat dit project oplevert?

10

Hoeveel sporters met een handicap worden geholpen met dit project?

80

Doelgroep

Sport(en)
Bowls en koersbal
Dammen
Dansen
Hockey
Paardensport
Voetbal
Volleybal
Schuiftafeltennis
Handicap(s)
Auditief (doof/slechthorend),Gedragsproblematiek,Lichamelijk,Visueel (blind/slechtziend),Meervoudig,Verstandelijk,Chronische aandoening,Niet aangeboren hersenletsel,Psychisch,Autisme Spectrum Stoornis
Leeftijdscategorie
Kinderen,Jongeren,Volwassenen,Senioren

Social

Nieuws over dit project

Jong en oud genieten van sportdag Onbeperkt Sportief
27-9-2021
Afbeelding Jong en oud genieten van sportdag Onbeperkt Sportief

Jong en oud genieten van sportdag Onbeperkt Sportief

Na een jaar afwezigheid was het woensdag 22 september weer tijd voor Onbeperkt Sportief. Deze sportdag is voor mensen die wegens een beperking, afstand tot de arbeidsmarkt, hun leeftijd of om een andere reden zich niet makkelijk kunnen aansluiten bij een sportvereniging. Met deze dag moet de weg voor deze doelgroep om aan te kunnensluiten bij een club worden verkleind. Op deze zonovergoten dag op de velden van de Lochemse hockeyclub opende wethouder Robert Bosch de dag. Hij benadrukte nog eens dat het belangrijk is dat ie

Sportdag Onbeperkt Sportief
21-7-2021

Sportdag Onbeperkt Sportief

Hallo allemaal. Allereerst bedankt voor jullie donaties voor deze sportdag, daar zijn wij heel erg blij mee! Door jullie bijdrage kunnen wij een toffe elektrische voetbalmuur extra laten komen, die de deelnemers uit kunnen proberen tijdens de sportdag. Zie video voor de voetbalmuur! Wij hebben erg veel zin in de sportdag en zijn er helemaal klaar voor in september. Na de sportdag ontvangen jullie nog wat leuke foto's van deze mooie dag! Groeten Marjolijn Pezy Buurtsportcoach aangepast sporten gemeente Lochem

Laatste donateurs

Naufal / SWL vrijwilliger

Goed initiatief en veel succes!

dinsdag 29 juni 2021 17:35

€ 235,-
Fred Pachter

dinsdag 29 juni 2021 16:50

€ 15,-
Anoniem

zondag 27 juni 2021 16:33

€ 20,-