Direct door naar content

Uniek Sporten Certificaat

Aanbod, organisatie en toegankelijkheid

Steeds meer sportaanbieders zetten zich in voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. We willen deze inspanningen zichtbaar maken zodat de sporters met een beperking weten waar ze welkom zijn om mee te kunnen doen. Met het certificaat willen we enerzijds voor de sporter drempels weghalen en anderzijds sportaanbieders belonen voor hun inzet. Het certificaat is bedoeld als beloning én kwalitatieve stimulans voor aangepast sportaanbod.

Het toegankelijk maken van de sport voor mensen met een beperking vraagt om andere kennis, maatregelen en aanpassingen dan voor de reguliere sporter. Maar niet voor alle sporten zijn dezelfde aanpassingen nodig. Daarom bestaat het certificaat uit meerdere deelcertificaten, zodat iedere sportaanbieder het deelcertificaat of de deelcertificaten kan behalen die van toepassing zijn.

Waarom een certificaat?

  • Impuls aangepast sportaanbod
  • Zichtbaar maken inspanningen sportaanbieders
  • Wegnemen drempels voor sporters
  • Landelijke standaard voor kwalitatief sportaanbod

Interesse?

We verwachten dit najaar het certificaat verder uit te rollen. Wil je als sportaanbieder hiervan op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte!

Hoe ziet het certificaat er uit?

Aanbod
Voor de sporter is het belangrijk dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Alleen dan kan beoordeeld worden of het iets voor hem of haar is. Met dit onderdeel willen we sportaanbieders belonen die hun aanbod op de juiste wijze communiceren via de eigen kanalen en (indien van toepassing) via landelijke platforms zoals Uniek Sporten. We kijken daarbij door de ogen van de sporter om te zien of alle informatie voorhanden is om de juiste keuze te maken voor de sport.

Organisatie
Bij ‘organisatie’ leggen we het beleid onder de loep. We kijken of het organiseren van het aangepaste sportaanbod goed wordt geborgd en of het kader beschikt over de juiste scholingen. Ook checken we of participatie onderdeel uitmaakt van het beleid (bijvoorbeeld bardienst, organiseren sportdag, e.d.). Zo zorgen we ervoor dat het sporten voor mensen met een beperking toegankelijk en inclusief is en blijft.

Toegankelijkheid
Meedoen met sport begint al bij de voordeur van de accommodatie. De toegankelijkheid van het gebouw is een belangrijke voorwaarde om het aanbod zo goed mogelijk in te richten. Uniek Sporten stimuleert daarom om ook de fysieke toegankelijkheid van de accommodatie te laten toetsen door een gerenommeerde organisatie (zoals Ongehinderd).

Zoeken
De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×