Direct door naar content

Uniek Sporten Certificaat

Voor sportclubs

Steeds meer sportaanbieders zetten zich in voor sporters met een beperking. Een mooie ontwikkeling waar we trots op zijn! Het toegankelijk maken van sport voor mensen met een beperking vraagt om andere kennis, maatregelen en aanpassingen dan voor de reguliere sporter. Maar niet voor alle sporten zijn dezelfde aanpassingen nodig. Met het Uniek Sporten Certificaat worden de inspanningen van de sportaanbieder zichtbaar gemaakt en weten sporters waar ze welkom zijn. Dubbele winst!

Waarom een certificaat?

  • Impuls aangepast sportaanbod
  • Zichtbaar maken inspanningen sportaanbieders
  • Wegnemen drempels voor sporters
  • Landelijke standaard voor kwalitatief sportaanbod

Hoe werkt het?

Aan de hand van een compacte vragenlijst met 15 vragen komen diverse onderwerpen aan bod. Voor de sporter is het bijvoorbeeld belangrijk dat het sportaanbod op de website compleet en up-to-date is. We kijken daarbij door de ogen van de sporter om te zien of alle informatie voorhanden is om de juiste keuze te maken voor de sport. Daarnaast leggen we het beleid onder de loep. We kijken of het organiseren van het aangepaste sportaanbod goed wordt geborgd. Ook checken we of participatie onderdeel uitmaakt van het beleid (bijvoorbeeld bardienst, organiseren sportdag, e.d.). Zo zorgen we ervoor dat het sporten voor mensen met een beperking toegankelijk en inclusief is en blijft.

Het certificaat aanvragen in 5 stappen

  • Stap 1: inloggen. Log in via Mijn Uniek Sporten en ga naar het sportaanbod. Heb je nog geen account? Dan kun je deze hier aanmaken, gebruik hiervoor het mailadres dat bij de contactgegevens van jouw aanbod op de website staat.
  • Stap 2: vul de vragenlijst in. Klik bij het sportaanbod op het Uniek Sporten Certificaat en vul de 15 vragen in, klik vervolgens op ‘vragenlijst indienen’. Let op: staat de knop van het certificaat niet bij het aanbod, dan is het certificaat nog niet beschikbaar in jouw gemeente. Neem hierover contact op met de contactpersoon van jouw gemeente.
  • Stap 3: beoordeling. De aanvraag wordt beoordeeld door de contactpersoon van de gemeente en zodra dit afgerond is ontvangen je een mail met het resultaat.
  • Stap 4a: uitslag. Als aan alle criteria wordt voldaan komt het certificaat automatisch bij het sportaanbod op Uniek Sporten te staan. Wil je het certificaat op locatie zichtbaar maken? Dan kun je via de Mijn Uniek Sporten omgeving een bordje of sticker bestellen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ook vind je hier voorbeelden van persberichten, sociale mediaberichten en een widget om het certificaat op jullie eigen website te zetten.
  • Stap 4b: uitslag. Als er nog niet aan alle criteria wordt voldaan kun je in de Mijn Uniek Sporten omgeving de feedback per vraag lezen. Vervolgens kun je met deze feedback aan de slag en daarna het certificaat nogmaals indienen met de aangepaste gegevens.
  • Stap 5: looptijd certificaat. Na twee jaar vervalt het certificaat automatisch. Je ontvangt hierover ruim van tevoren een mail. Je kunt het certificaat dan opnieuw aanvragen.

Vragen?

Heb je vragen, wil je advies of heb je meer informatie nodig over bepaalde onderwerpen? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw gemeente.

Het Uniek Sporten Certificaat is ontwikkeld door de provincies Noord-Brabant en Gelderland (met medewerking van SSNB, Gelderse Sport Federatie, Uniek Sporten en sporters met een beperking).

Programma van:

Partners: