Direct door naar content

Aanbod starten

Hoe start je nieuw aanbod?

Hoe start je als aanbieder een sportaanbod op voor mensen met een handicap? Aangepast sporten lijkt misschien een zaak met veel haken en ogen. Om je te helpen bij het opzetten van een sportaanbod kan de contactpersoon in jouw regio meekijken en meedenken. Zo is het belangrijk om te kijken of er vraag is naar dit aanbod, wat er nodig is om het aanbod op te zetten en welke randvoorwaarden geoptimaliseerd moeten worden. Welke stappen zijn goed om te doorlopen en met welke partners werk je samen? 

NOC*NSF en de NSGK hebben in dit kader samen een stappenplan ontwikkeld. Aan de hand van deze stappen wordt het traject doorlopen om te komen tot een structureel en duurzaam sportaanbod. Dit verloopt in samenwerking met de betreffende sportbond

  • Stap 1: Maak enthousiast
  • Stap 2: Stel werkgroep of commissie samen
  • Stap 3: Maak een analyse van je eigen sportclub
  • Stap 4: Bind partners aan je inititatief
  • Stap 5: Maak een plan en een begroting
  • Stap 6: Voer het plan uit
  • Stap 7: Maak het bekend en deel ervaringen
  • Stap 8: Leg vast en evalueer
Programma van:
Partners: