Direct door naar content

Disclaimer

Uniek sporten

Hoewel bij het maken en onderhouden van de website, de app en verdere communicatiemiddelen de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de gebruikte teksten en grafische voorstellingen (waaronder foto's en video's) kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Voor onvolledigheden en/of fouten kan een e-mail gestuurd worden. 

Fonds Gehandicaptensport kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor de informatie en gegeven adviezen - en/of de uitwerking hiervan - via de website, app en overige communicatiekanalen van Uniek Sporten. Aan de publicaties op Uniek Sporten en de verwijziging naar websites of pagina’s van derden door Uniek Sporten kunnen geen rechten worden ontleent. 

De inhoud van onze website valt onder het auteursrecht van Uniek Sporten. Teksten en grafische voorstellingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail

Programma van:

Partners: