Direct door naar content
Header afbeelding van dit project

Jeugd G-Voetbal MBC'13

Opleiden van vrijwilligers en trainers

Onze visie op G-Voetbal
MBC’13 is een voetbalvereniging die respect, sfeer, sportiviteit en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen we ook met de G-Voetbal-afdeling uitstralen.
Aspecten als respect voor elkaar en de begeleiding, mentaliteit, discipline, waarden en normen lopen als een rode draad door de vereniging en krijgen continue aandacht. Ook sociale aspecten als omgang met elkaar, samen wat bereiken en als team presteren krijgen voortdurend aandacht.
In onze optiek dienen G-Voetballers vooral plezier te beleven bij het uitoefenen van hun sport, voetballen bij MBC’13. Plezier hebben staat bij MBC’13 dan ook boven het leveren van prestaties.
Het is beslist niet de bedoeling spelers die al aangesloten zijn bij een andere vereniging proberen over te halen bij MBC’13 te gaan voetballen. Het belang van de G-voetballer staat boven het belang van MBC’13. Alle G-Voetballers vanaf ongeveer 6 jaar zijn welkom bij MBC’13.
MBC’13 streeft naar samenwerking in de breedste zin van het woord met andere
G-Voetbal-verenigingen daar waar zinvol en mogelijk.
3 Doelstellingen
De verenigingsdoelstellingen luiden:
• Leden op hun eigen prestatieniveau laten sporten;
• Streven naar het hoogst mogelijk bereikbare voor iedere sporter;
• Aandacht voor de sporttechnische vaardigheden;
• Bijdragen aan het sociaal welzijn van de leden;
• Aandacht voor sociale normen en waarden.

Specifiek voor G-Voetbal:
• Het bevorderen van integratie binnen de gehele vereniging.
• De G-voetbal teams worden verbonden aan FC Robinstijn, vanwege het sociale karakter.

Sportief:
• Vanaf seizoen 2022/2023 deelnemen aan de G-Voetbalcompetitie met minimaal 1 jeugdteam.
In het geval van het niet kunnen samenstellen van een team in een bepaalde leeftijdscategorie gaat de KNVB flexibel met de leeftijdsgrenzen om. MBC’13 volgt deze insteek.

Met dit project is MBC'13 de enige vereniging in de regio's Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw, die passende teamsport aanbied aan jeugd met een beperking.

MBC'13 is 11 maart 2022 gestart met wekelijkse training G-Jeugdvoetbal. Deze training worden door MBC'13 vrijwilligers gegeven onder begeleiding van een professionele zorgverlener gespecialiseerd op sport voor kinderen met een beperking.

Deze stimuleringsaanvraag betreft alleen de kosten van de opleiding van de MBC'13 vrijwilligers door de professionele zorgverlener.

Lees meer over dit project

Meer info

Over ons

Voetbal vereniging MBC’13 is in 2013 tot stand gekomen door een fusie tussen de voetbal verenigingen RKVV Maasbracht ( opgericht in 1945 ) en Sport Club Brachterbeek
( opgericht in 1966 )
MBC’13 is een amateurvoetbalvereniging uit Maasbracht, gemeente Maasgouw in Midden-Limburg.
De vereniging heeft 3 senioren veldteams, een veteranen team, 35 +, een Walking Football team en 3 zaalvoetbalteams.
Het aantal jeugdteams bestaat uit 23 teams.
Tevens is MBC’13 gestart met kaboutervoetbal voor de allerkleinste, leeftijd 3 en 4 jarige.
En nu heeft MBC'13 passend voetbal (G-Voetbal) opgestart voor de jeugd

Wat doe je als tegenprestatie

MBC'13 nodigt graag de donateurs uit om de training bij te wonen en de donateurs krijgen een uitnodiging tot een wedstrijd van het eerste van MBC'13 waar de G-voetballers de aftrap verzorgen.

Hoeveel nieuwe leden met een handicap verwacht je dat dit project oplevert?

5

Hoeveel sporters met een handicap worden geholpen met dit project?

20

Doelgroep

Sport(en)
Voetbal
Handicap(s)
Auditief (doof/slechthorend),Gedragsproblematiek,Lichamelijk,Meervoudig,Verstandelijk,Chronische aandoening,Niet aangeboren hersenletsel,Autisme Spectrum Stoornis
Leeftijdscategorie
Kinderen

Social

Laatste donateurs

Anoniem

maandag 5 december 2022 10:02

€ 687,50
Sjoerd van Eck

Hele mooie ontwikkeling, zodat deze kinderen ook kunnen sporten!

woensdag 9 november 2022 08:32

€ 25,-