Direct door naar content

X-Toppers, vierdaagse voor mensen met een beperking

Van: 16 juli 2019 Tot: 19 juli 2019

Afgelopen zomer hebben we met 65 personen, bestaande uit  X-Toppers, buddy’s, vrijwilligers en projectteam een fantastische editie mogen beleven van de Nijmeegse 4-daagse . We doen het allemaal voor de X-Toppers. Hierbij staat de ‘X’ voor eXtra. Dat betekent eXtra begeleiding, eXtra facliteiten en eXtra service. Deze elementen maken deelname aan de Nijmeegse 4Daagse mogelijk voor onze doelgroep. De X-Toppers wordt georganiseerd door Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg en MEE Noord en Midden Limburg.

Doelgroep
We richten ons op mensen van 12 jaar die vanwege de beperking of andere problematiek niet in staat zijn om op zelfstandige wijze deel te nemen aan de Nijmeegse 4Daagse. Dit kan een verstandelijke of visuele beperking zijn, niet aangeboren hersenletsel of mensen met gedragsproblematiek(en) of mensen in een rolstoel.  

Inschrijven
Aanmelden kan door middel van het invullen van de aanmeldformulieren. Na het invullen van het aanmeldformulier krijgt u een bevestiging van ontvangst. 
 

Wandelen met een buddy
De deelnemer dient zelf een buddy te zoeken waar hij/zij mee wil gaan lopen. Indien de deelnemer geen buddy kan vinden, kan er vanuit de organiserende instanties gekeken worden naar een geschikte buddy voor de X-Topper om een geschikte match mee te maken. Uiteraard gebeurt dit in overleg met zowel de deelnemer als de buddy! X-Toppers wordt geadviseerd om eerst in eigen 'vertrouwde' kring te kijken naar een geschikte buddy.

Groepen
Iedere groep bestaat uit minimaal 11 en maximaal 25 mensen. Per groep zal er één groepsleider zijn, dit is het aanspreekpunt voor de gehele groep voor vragen e.d. De groepsleider zal proberen te antwoorden en indien hij/zij het niet weet, kan deze persoon contact opnemen met de projectorgisatie. In iedere groep moeten minimaal 11 kruisjeslopers zitten. Indien een buddy niet zijn of haar reglementaire afstand loopt krijg deze een verzorgingsmedaille. Deze beloning telt dus niet mee als kruisje. Op basis van het aantal km dat de deelnemer mag lopen, wordt bepaald in welke groep hij/zij terecht komt. Indien er meerdere groepen zijn met de te lopen afstand, wordt ook gekeken naar woonplaats e.d. i.v.m. trainingen.  

Trainingen
De frequentie en de manier van trainen kan per groep verschillen. Iedere groep mag zelf bepalen hoe ze dit invulling willen geven. Er kunnen een x aantal groepstrainingen zijn en de rest moet de deelnemer samen met de buddy trainen. De frequentie van de “individuele” training hangt af van wat de deelnemer (en de buddy) nodig heeft aan training. Het is de taak van de buddy om er voor te zorgen dat de deelnemers fit en getraind aan de start verschijnen. 


Aanmelden
Meer informatie en aanmelden kan via de website www.iedereenkansporten.nl/x-toppers.

Zoeken

De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×