Direct door naar content

Webinar 'Sporters met een visuele beperking'

14 december 2020

De afgelopen periode komen er bij Uniek Sporten regio Arnhem steeds meer vragen binnen van inwoners met een visuele beperking die willen sporten. Dit komt onder andere door het samenwerkingsverband Zichtbaar Sportief. Hierbij werken De Oogvereniging, Bartiméus, Visio, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland samen om de sportparticipatie van blinden en slechtzienden te vergroten en belemmeringen weg te nemen. Hierbij is het uiteraard van belang dat de sportaanbieders met de juiste kennis en deskundigheid deze doelgroep kunnen verwelkomen en begeleiden.

Uniek Sporten ondersteunt sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten. Eén van de dingen die we daarin doen, is het organiseren van deskundigheidsbevordering. Aangezien het in de huidige tijd niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, organiseren we ditmaal een Webinar, in samenwerking met Bartiméus, met als thema ‘sporters met een visuele beperking’.

Datum:           Maandag 14 december 
Tijd:                19.30 - 21:00
Locatie:          Thuis op de laptop

Programma

Welke sporten zijn er mogelijk? Hoe begeleidt je een sporter met een visuele beperking? Welke aanpassingen kunnen er op locatie gedaan worden? En waar kan je terecht voor extra ondersteuning of vragen? Dit zijn voorbeelden van vragen welke behandeld worden tijdens de webinar. We willen ervoor zorgen dat alle sportaanbieders de mogelijkheid hebben om kennis op te doen en praktische handvaten te ontvangen die gemakkelijk toe te passen zijn in de praktijk. De webinar zal gegeven worden door Mike Russchen, docent lichamelijke oefening bij Bartiméus in Zeist. Tevens begeleidt hij meerdere kinderen met een visuele beperking die op het reguliere onderwijs zitten. Hij is betrokken bij verschillende cursussen, bijscholingen en overige projecten op het gebied van sporten met een visuele beperking. 

Aanmelden

Iedereen die actief is binnen de vereniging is van harte welkom. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 9 december door een mail te sturen naar regioarnhem@unieksporten.nl o.v.v. “aanmelding webinar”. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens voor de webinar en krijgt u de mogelijkheid om alvast vragen of casussen in te brengen.  


Wij hopen zo veel mogelijk sportaanbieders te zien op maandag 14 december! Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan sporten en bewegen, ongeacht handicap of beperking!

Terug naar agendaoverzicht
Zoeken
De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×