Direct door naar content

X-Battert, de obstakelrun voor en van Iedereen!

02 juni 2018

Baarlo Battert is een obstakelrun in de plaats Baarlo. Tijdens dit evenement zullen deelnemers een intensief maar uitdagend en nat parcours afleggen waarbij het doorzettingsvermogen en plezier centraal staan. Baarlo Battert maakt het mogelijk voor mensen met een beperking om deel te nemen aan een obstakelrun. Zij vinden namelijk dat Iedereen Kan Batteren.

De populariteit van de Obstakelrun neemt toe en hiermee groeit de maatschappelijke functie van het evenement. Om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep, zijn er samenwerkingen opgezet.

Dit heeft geresulteerd in vier mogelijkheden om deel te nemen aan BaarloBattert:

  • Deelname reguliere parcours
  • Deelname reguliere parcours met buddy
  • Deelname reguliere parcours, verkorte afstand (evt met buddy)
  • Deelname X-Battert

Deelname reguliere parcours

Deelname reguliere parcours met buddy

Deelnemers waarbij men het nodig acht, kunnen samen met een buddy deelnemen aan BaarloBattert. De Buddy mag gratis deelnemen en hij of zij begeleid de deelnemer bij het afleggen van het parcours. De Buddy is een coach die extra toelichting geeft bij hindernissen, een steun, een maatje en een rustpunt voor de deelnemer.

Hiervoor geldt dat de buddy altijd verantwoordelijk blijft voor de deelnemer.

Deelnemer kan zich, net als de reguliere deelnemer, aanmelden en deelnemen aan de reguliere afstand, categorie en leeftijd.

Buddy stuurt vervolgens een mailtje naar info@baarlobattert.nl met zijn/haar eigen naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in noodgevallen, emailadres en bevestigt hierin dat hij/zij in het bezit is van een zwemdiploma. Tevens vermeldt dat hij/zij buddy is van de deelnemer, onder vermelding van de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer.

Deelname reguliere parcours, verkorte afstand (evt. met buddy)

Stuur na aanmelding even een mail naar info@baarlobattert.nl ter bevestiging deelname verkorte afstand.

Voor deelname met buddy geldt:

Buddy stuurt vervolgens een mailtje naar info@baarlobattert.nl met zijn/haar eigen naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in noodgevallen, emailadres en bevestigt hierin dat hij/zij in het bezit is van een zwemdiploma. Tevens vermeldt dat hij/zij buddy is van de deelnemer door het vermelden van de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer. En bevestigt de deelname verkorte afstand.

 

Deelname X-Battert

X-Battert is een obstakel run waarbij mensen met een (elektrische) rolstoel, hulpmiddel of lopend een circa 500 meter lang parcours afleggen met verschillende hindernissen en uitdagingen.

Terug naar agendaoverzicht

Zoeken

De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×