Direct door naar content

'Met Elkaar' in beweging komen door samenwerking!

24 mei 2018

Door samen de handen in één te slaan kan meer bereikt worden op het gebied van aangepast sporten en bewegen. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat samenwerking een belangrijk aspect is om de deelname aan sport- en beweegactiviteiten te bevorderen. Tijdens deze middag staat centraal waarom en hoe wij dit willen doen in West-Friesland.

DATUM:      donderdag 24 mei 2018
TIJD:           14.15 -16.30 uur
LOCATIE:     De Dres, Lange Dres 1, 1688 BE Nibbixwoud

Voor mensen met een beperking is het niet altijd mogelijk om geschikt sport en/of beweegaanbod te vinden. Hoewel verschillende zorginstellingen voldoende sportaanbod aanbieden, is het soms lastig voor begeleiders en hun cliënten om passend aanbod te vinden.

Tijdens de bijeenkomst worden recente onderzoeken rond dit thema gepresenteerd. Daarnaast komt de samenwerking tussen Team Sportservice West-Friesland en de zorginstellingen uit de regio aan bod en wordt het startschot gegeven voor verdere implementatie om zo gezamenlijk onze doelen te bereiken en sport en bewegen voor mensen met een beperking bereikbaar te maken binnen onze regio.


Programma
14:15 uur:        Inloop
14:30 - 15:00:  Onderzoek en  aanbevelingen
15:15 - 15:45:  Clinic
16:00 - 16:30:  Implementatie in West-Friesland
16:30               Afsluiting en borrel

Graag van te voren aanmelden bij Marieke Wever via mail of tel: 0229-287700

Zoeken

De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×