Direct door naar content
Provincie Limburg op weg naar sportakkoord inclusief sporten en bewegen afbeelding nieuwsbericht

Provincie Limburg op weg naar sportakkoord inclusief sporten en bewegen

30 november 2018

Met Noord-Limburg als voorbeeld ging de provincie Limburg twee jaar geleden aan de slag om sporten en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker te maken. Een provinciaal sportakkoord is inmiddels op handen.

Stuurgroep
“Het allerbeste nieuws is dat de vijf regio’s (Noord-Limburg, Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad) onder leiding van de Gemeente Beek een stuurgroep hebben opgericht”, vertelt Jack Opgenoord van Huis voor de Sport. “We hebben de ambitie uitgesproken om in januari 2019 een provinciaal dekkende infrastructuur op het gebied van aangepast sporten te hebben. Daarmee is Limburg de eerste provincie in Nederland zijn waar inclusief sporten in samenwerking met de provincie wordt geregeld.”

Langgekoesterde wens
Een langgekoesterde wens, zo noemt Ralph Diederen, wethouder Beek, het op handen zijnde sportakkoord. “Het gaat dan vooral om zaken die regio-overstijgend zijn. Regio’s zijn zelf in de lead wat betreft aanbod en ambities, maar er zijn een aantal problemen die groter zijn dan zij zelf aankunnen. En ze spelen op meerdere plekken. Kennisdeling en communicatie zijn daarom ook heel belangrijk en dat wordt mogelijk gemaakt wordt met een provinciedekkend platform.”

Stimulans
Iedereen Kan Sporten (IKS) is wat Opgenoord betreft hét voorbeeld voor Limburg en de rest van Nederland. Pauline Schrooten is regioconsulent bij Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg en staat aan de start van verschillende evenementen en activiteiten. “Organisaties willen wel, maar weten vaak niet hoe ze iets moeten organiseren. Daar help ik ze dan bij, zodat we activiteiten samen tot een succes kunnen maken. De zorginstellingen hebben dan weer de contacten en zorgen dat het bekend wordt in hun netwerk.” Een voorbeeld van hoe de organisatie van een activiteit voor inclusief sporten in zijn werk gaat is de zwemsportdag, die Schrooten organiseert. “Zwembad, zorginstelling en zwemvereniging werken dan samen om zo’n dag op poten te zetten. Dat werkt echt stimulerend voor het inclusief sporten in het algemeen.” Als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken is de kans van slagen van de regionale samenwerking ook groter. Dit stappenplan is daarvoor een handig hulpmiddel.

Vangnet
Noortje Vrolijk, programmamanager bij Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg, vertelt over de samenwerking met MEE, waarmee in Limburg wordt gezorgd voor een regionaal vangnet voor de kwetsbare doelgroepen. “Door de versterkende werking tussen deze externe partij en het uitvoeringsmodel Iedereen kan Sporten Noord-Limburg is duurzame verankering, zowel financieel als inhoudelijk, eenvoudiger. Denk hierbij aan extra mogelijkheden voor fondsenwerving, doelgroep gerichte back office voor handen (expertise) en directe toegang tot de doelgroep via de regionale MEE consulenten in de verschillende lokale wijkteams.”

Beginnen bij de kennismaking
Over de moeilijkheden bij het organiseren van sporten voor kinderen / jongeren met een beperking weet Joop Dacier, vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen heel zeker: “De wil is er wel, maar het ontbreekt vaak aan capaciteit, aan know-how bij de sportaanbieders op locatie, alsook aan middelen om het vervoer goed geregeld te krijgen. Wij zien dat er heel veel initiatieven zijn voor volwassenen met een beperking, recreatiesport, breedtesport, topsport, maar voor onze doelgroep gaat het vooral om sportkennismaking. Wij richten ons met name op kinderen en jongeren met een beperking; zij weten (nog) niet waar ze naartoe kunnen, wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Wij willen dat alle kinderen met elkaar sporten en plezier maken. Vanuit daar kunnen we door naar recreatiesport, naar breedtesport en zo mogelijk doorstromen naar topsport. Daar zocht ik hulp voor en zo kwam ik bij gedeputeerde Ger Koopmans en Jack (Opgenoord, red.) terecht.” Samen met een collega kinderfysiotherapeute zette Dacier bij Adelante Valkenburg het sportloket op. “Samen met ouders en kind/jongeren proberen we een geschikte plek te vinden. Dat nu willen we uitrollen over de hele provincie. We zijn keihard bezig om dat te realiseren. Ik heb nog twee jaar voordat ik gepensioneerd wordt. Dat zou een mooi afscheidscadeau zijn.”

Het op handen zijnde akkoord voor aangepast sporten en bewegen is een langgekoesterde wens in Limburg. In 2019 komt het er.

×

Zoeken