Direct door naar content
Special Heroes: coalities smeden om iedereen te laten sporten afbeelding nieuwsbericht

Special Heroes: coalities smeden om iedereen te laten sporten

14 december 2018

Special Heroes heeft als missie om de ontwikkeling van mensen met een beperking richting een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren.” Franceline van de Geer zet zich als programmacoördinator er al dertien jaar voor in dat mensen met een beperking in aanraking komen met sport en bewegen, en andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Special Heroes organiseert hiervoor op scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs activiteiten om leerlingen te laten kennismaken met sport. En ze helpen scholen en organisaties om dat een vast onderdeel van het beleid te maken. “Altijd in samenwerking met vakleerkrachten, combinatiefunctionarissen en sportaanbieders. We verdiepen en versterken wat er al is, want alleen met cocreatie kom je verder.”

School als veilig startpunt
Scholen vormen voor Special Heroes een logisch startpunt. “Het is een veilige omgeving voor de leerlingen en hun ouders,” zegt Franceline. “Daar durven kinderen nieuwe dingen uit te proberen. We starten altijd met workshops van verenigingen en sportaanbieders tijdens de reguliere lessen. Die reeks sluiten we als het kan af met een ouder-les. Want kinderen enthousiast maken is vaak niet moeilijk, maar de ouders besluiten of het kind er echt iets mee gaat doen. Als ze in de vertrouwde school zien dat hun kind lol heeft, zetten ze die stap makkelijker.” Ook voor de verenigingen is de start op school prettig. “Het is een soort training on the job: hoe geef je deze doelgroep op de goede manier begeleiding en ondersteuning. Daar geven we ook tips voor.”

Maatwerk voor vervolgtraject
“Als we in de workshops zien dat een kind enthousiast is over een sport gaan we kijken wat er daarna nodig is. Dat is altijd maatwerk samen met de vakleerkracht. De ene leerling kan met wat begeleiding zo meedoen bij een reguliere sportvereniging. Een ander heeft wat langer de tijd nodig met naschoolse lessen, en voor de derde is een aangepaste of naschoolse sportvereniging de beste plek. We proberen zoveel mogelijk kinderen in groepjes naar een sport te laten gaan. Dan hebben ze elkaar, en het is voor de ouders makkelijker om bijvoorbeeld onderling het vervoer te regelen. En met de verenigingen proberen we altijd een proefperiode af te spreken.”

Nieuwe sporten introduceren
Special Heroes probeert zoveel mogelijk sporten aan te bieden. “Vaak komen leerlingen bij de geijkte sporten uit zoals voetbal omdat ze andere sporten niet genoeg kennen. Maar het komt voor dat voetbal, een echte contact- en teamsport,  voor sommige kinderen niet de geschikte sport is. Die bloeien op bij bijvoorbeeld atletiek, omdat dat individueler is.” Evenementen en sportdagen zijn ook bij uitstek geschikt voor een brede kennismaking. “We hebben in september bijvoorbeeld samen met NOC*NSF en Uniek Sporten Arnhem een ready to sportdag georganiseerd. Op zo’n evenement sporten kinderen en jongeren met een lichamelijk en/of meervoudige beperking met andere kinderen dan hun klasgenoten. Ze vinden het vaak geweldig om op een echt sportveld aan de gang te gaan.” Wat Special Heroes betreft wordt de sportdag een jaarlijks terugkerend evenement. “Sportaanbieders die mee willen doen zijn van harte welkom.”

Meedoen
“Sport is belangrijk omdat mensen zich daarmee sociaal, mentaal en fysiek kunnen ontwikkelen. Dat levert zoveel mooie momenten op. Ouders die zeggen: ‘ik zie mijn kind dingen doen waarvan ik eigenlijk dacht dat het nooit zou kunnen.’ Ook een prachtig voorbeeld is dat van een gezin met drie kinderen waarvan er twee regulier hockey speelden. De jongste zoon met een beperking ging altijd mee, maar zat dan in de speeltuin. Toen de club met een G-groep begon, hoorde hij er ineens echt bij en kwam hij ook om te sporten. Dat geeft zoveel zelfvertrouwen.”

Verbinding zoeken
Franceline is blij dat de campagne Gelderland sport onbeperkt sport voor iedereen op de agenda zet bij scholen, gemeenten en ouders, maar zou graag meer verbinding zien. “In aangepast sporten zie je veel losse projecten, iedereen zit op zijn eigen eilandje. Terwijl we allemaal hetzelfde willen: dat mensen gaan bewegen en mee doen in de maatschappij. Dat bereik je vooral met praktische activiteiten waar mensen iets kunnen uitproberen. Wij hebben veel kennis over de doelgroep en weten hoe we mensen inspireren. Dat knopen we graag vast aan de activiteiten van andere organisaties. Als we coalities smeden zorgen we er samen voor dat aangepast sporten een vaste, vanzelfsprekende plek krijgt.”

 

Vind jouw sport

Van atletiek tot zwemmen: met onze Sportzoeker vind je gemakkelijk jouw favoriete sport of activiteit. Met meer dan 4250 sportclubs is er altijd een sport die bij je past.

Sport zoeken

Terug naar nieuwsoverzicht

Programma van:

Partners: