Direct door naar content
VoetbalKanjers: voor kinderen die tussen wal en schip vallen afbeelding nieuwsbericht

VoetbalKanjers: voor kinderen die tussen wal en schip vallen

01 september 2020

Een team met kinderen kan veel plezier, maar ook extra aandacht met zich meebrengen. Trainers ervaren problemen met een kind en weten eigenlijk niet hoe daar adequaat mee om te gaan. Deze kinderen hebben vaak een specifieke ondersteuningsbehoefte, voelen zich niet altijd op hun plek in een G-team en vinden geen aansluiting bij een regulier elftal. Soms is er dan geen andere uitweg dan te constateren dat er voor het kind geen plaats meer is. Deze kinderen vallen tussen wal en schip. En dat willen we niet, want ook voor deze kinderen is het belangrijk dat ze erbij horen en mee kunnen doen.

Het project VoetbalKanjers is een samenwerking tussen Iedereen kan Sporten Noord-Limburg, Venlo.fit en Venlosche Boys.

Iedere maandagavond is er een training van 17.30 tot 18.30 uur bij Venlosche Boys. Het team staat onder leiding van een deskundig trainersduo. Naast vele voetbaltechnische leermomenten is er ook aandacht voor enkele thema’s op sociaal vlak, zoals: respect, normen en waarden, teamwork en gedragsregels.

Doelgroep
We richten ons op kinderen van 12 tot en met 18 jaar die graag willen voetballen, maar…

  • Vanwege problematieken afgehaakt zijn of niet terecht kunnen bij reguliere voetbalteams
  • Door diverse redenen geen aansluiting en uitdaging vinden bij G-elftallen
  • Op dit moment niet actief lid zijn bij een teamsport of daar dreigen af te haken

 

Doelstelling
Kinderen met een specifieke individuele ondersteuningsbehoefte een plek bieden waar ze zich thuis voelen, begrepen worden en zich kunnen ontwikkelen, zowel op sportief gebied als op sociaal gebied.

 

Subdoelstellingen

  • Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen met specifieke gedragskenmerken vergroten
  • Minder conflicten binnen verenigingen tussen trainers en kinderen op basis van onbegrip/gebrek aan kennis en handelingsbekwaamheid in de omgang met kinderen met specifieke gedragskenmerken
  • Vangnet voor kinderen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet te hanteren zijn binnen de reguliere vereniging
  • Kinderen langer bij de eigen vereniging behouden
  • Versoepelen van instroom binnen reguliere verenigingen
  • Verenigingstrainers bijscholen in omgang met kinderen met specifieke gedragskenmerken.

 

Meer informatie
Wil je meer weten over VoetbalKanjers? Neem dan contact op met Tijn Wabeke: t.wabeke@venlo.nl of 06-29422382

Neem ook een kijkje op de website: https://www.venlo.fit/voetbalkanjers/

Terug naar nieuwsoverzicht
Programma van:
Partners: