Direct door naar content
#ikneemjemee afbeelding nieuwsbericht

#ikneemjemee

03 december 2020

Miljoenen Nederlanders beleven plezier aan sport. Sport is gezond, geeft plezier en is van grote maatschappelijke waarde. Sport brengt Nederland samen: op zaterdagmorgen samen op of naast het veld, of in het oranje op de tribunes samen successen vieren. Sport heeft de kracht mensen uit hun isolement te halen en grote groepen te verbinden. Toch zijn er, ondanks de toename in de sportdeelname, grote uitdagingen in de sport.

Niet voor iedereen is sporten en bewegen namelijk even vanzelfsprekend. Sommige mensen ondervinden drempels om te beginnen met sporten. Dat kan zijn omdat zij vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te bewegen of te sporten. Aan de hand van Ik neem je mee proberen we die drempels af te nemen: door iemand te koppelen aan een sportief ambassadeur, die helpt en motiveert om een sport op te pakken.

Ik neem je mee is extra belangrijk in tijden van corona – waarin beweging en sociale contacten veel toevoegen aan onze gezondheid. Zo zetten we ons samen in voor een sportief Nederland en een inclusieve sport!

 

Meer informatie lees je op: https://nocnsf.nl/ikneemjemee

Terug naar nieuwsoverzicht
Programma van:
Partners: