Direct door naar content
Sportprotheses en -ortheses uitproberen? Deelnemers gezocht! afbeelding nieuwsbericht

Sportprotheses en -ortheses uitproberen? Deelnemers gezocht!

15 december 2020

“Kon ik maar een sportrolstoel of een sportprothese uitproberen” Dat is wat we vaak horen van mensen met een handicap. Daarom is er Uniek Sporten Uitleen, de mobiliteitsgarantie voor (startende) sporters met een handicap die sporthulpmiddelen nodig hebben voor hun sport of beweegactiviteit.

Door middel van laagdrempelige beschikbaarheid van sporthulpmiddelen vanuit een uitleenpool, de zogenaamde ‘sport-o-theek’, worden mensen in staat gesteld om een sport uit te proberen. Op deze manier kunnen mensen ontdekken welke sport of beweegactiviteit het beste past bij zijn of haar situatie. Dit kan voor mensen zijn die voor het eerst sport beoefenen, maar ook voor mensen die van sport willen of moeten switchen (bijv. vanwege gezondheidsredenen).

Nieuw is dat het aanbod uitgebreid wordt met sportprotheses en -ortheses. Het gaat hierbij om de uitleen van protheses met een voet of blade en ortheses aan particulieren.

Om de uitleen voor sportprothesen goed op te kunnen zetten, wordt eerst een pilot opgezet in de Provincie Noord-Brabant. Voor deze pilot zijn we op zoeken naar mensen die graag een sport willen beoefenen met behulp van een sportprothese of -orthese.

Hoe werkt het?

Voor de pilot zoeken we 5 jongeren en 5 volwassenen die graag willen sporten en bewegen en hiervoor een sportporthese of -orthese nodig hebben. Als ze weten welke sport ze willen gaan doen, kunnen ze een sporthulpmiddel uitproberen via de uitleen. De uitleen is op basis van individuele maatname en maatwerkproductie van een proefkoker. Aan de pilot is instrumentmaker Frank Jol verbonden. De sporter krijgt daarmee professioneel advies over de mogelijkheden en het gebruik van de voorziening en kan hier ook terecht met vragen tijdens de uitprobeerperiode.

In een intake wordt het hulpmiddel aangemeten, daarna wordt het hulpmiddel vervaardigd en bij aflevering wordt de voorziening af/ingesteld op de individuele wensen van de sporter. Bij het uitleveren wordt zoveel mogelijk geprobeerd om dit op de sportlocatie te doen, zodat ook de trainer van de sportvereniging hierbij betrokken wordt.

De uitleenperiode van een sportprothese of -orthese is 3 maanden. Iedere 6 weken is er een evaluatie en na 3 maanden wordt bepaald of het noodzakelijk is om het middel langer uit te proberen en gebruik te maken van de maximale 6 maanden.

Aanvraag deelname

Wil je deelnemen aan de pilot? Meld je aan! Dit kan telefonisch via 020-8204284 of via e-mail: info@frankjol.nl. Een adviseur van instrumentmaker Frank Jol neemt contact op voor eerste inventarisatie van de vraag. De adviseur krijgt beeld van achtergrond, sportervaring, fitheid, motorische vaardigheid etc. van de cliënt en maakt afspraak voor maatname.

Meer informatie? 

Via bovenstaande contactgegevens kun je verdere informatie over de beschikbare middelen aanvragen en uitleg krijgen over hoe het afnemen van een sporthulpmiddel precies werkt. Voor algemene informatie over de pilot, neem contact op met Uniek Sporten: info@unieksporten.nl

Aanmelden van een deelnemer die graag eerst sport- en beweegadvies ontvangt? Bel 06-54354128 of e-mail naar denbosch@unieksporten.nl

De pilot wordt mogelijk gemaakt door...

Voor deze pilot werken Uniek Sporten, Provincie Noord-Brabant en instrumentmaker Frank Jol samen om tenminste 10 personen met een beperking te helpen aan een tijdelijke sportprothese of -orthese. Deze pilot maakt onderdeel uit van een landelijk project, de Handreiking Sporthulpmiddelen, in opdracht van het ministerie van VWS.

Foto: frankjol.nl 

Vind jouw sport

Van atletiek tot zwemmen: met onze Sportzoeker vind je gemakkelijk jouw favoriete sport of activiteit. Met meer dan 4250 sportclubs is er altijd een sport die bij je past.

Sport zoeken

Terug naar nieuwsoverzicht

Programma van:

Partners: