Direct door naar content
Heropeningsfonds Kampen afbeelding nieuwsbericht

Heropeningsfonds Kampen

19 augustus 2021

Via het heropeningsfonds Kampen kun je een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de
‘Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfond in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen’

Het doel van de regeling is:
- het stimuleren van het organiseren van ontmoetingen en sociale activiteiten waardoor levendigheid en reuring teweeg worden gebracht in de stad in de meest brede zin van het woord;
- het bevorderen van initiatieven en activiteiten die na heropening (na corona) bijdragen aan het sociale leven, ontmoetingen en (herstel van) sociale samenhang in de gemeente Kampen;
- initiatieven mogen een omzet-, ledental-,  of betrokkenheid bevorderend neveneffect hebben. 

Zie voor meer informatie: 
Heropeningsfonds

Terug naar nieuwsoverzicht
Programma van:
Partners: