Direct door naar content
Uniek Sporten en NOC*NSF gaan samenwerken afbeelding nieuwsbericht

Uniek Sporten en NOC*NSF gaan samenwerken

01 september 2014

Uniek sporten en NOC*NSF zijn een samenwerking aangegaan gericht op het delen van expertise, talentontwikkeling en ontwikkeling van aangepast sportaanbod. Met deze samenwerking zal landelijke kennis gedeeld worden met de lokale situatie van Uniek Sporten, maar zullen eveneens de lokale nieuwe ervaringen gedeeld worden met andere projecten waar NOC*NSF bij betrokken is. Ook op het gebied van talentherkenning ten bate van deParalympische sport, onderzoek en deskundigheidsbevordering zal NOC*NSF meedenken. Teneinde het aangepast sportaanbod te verruimen, te verbeteren en te verbreden zal ook de samenwerking tussen de regio enerzijds en de sportbonden anderzijds verder worden geïntensiveerd. Programmamanager gehandicaptensport, Rinske de Jong, zal namens NOC*NSF zitting nemen in de stuurgroep van Uniek Sporten. NOC*NSF en Uniek Sporten geven zo samen invulling om het sporten voor mensen met een beperking verder te versterken!

×