Direct door naar content
Een passend sport- en beweegaanbod voor iedereen! afbeelding nieuwsbericht

Een passend sport- en beweegaanbod voor iedereen!

20 december 2017

De gemeente Rheden heeft onderzoek gedaan naar het sporten voor mensen met een beperking. In 2011 werd er nog een 0-meting gedaan, dit jaar is er een 1-meting afgenomen in samenwerking met Uniek Sporten. Op deze manier probeert Uniek Sporten in samenwerking met verschillende partijen een beter zicht te krijgen in het huidige sport,- en beweeggedrag van deze doelgroep. Het doel is om uiteindelijk meer mensen met een beperking structureel te laten sporten.

Begin oktober is een onderzoek gehouden onder mensen met een beperking ten aanzien van bewegen en sport. Uit de resultaten blijkt dat de responsgroep van 2017 voor 45% uit mannen bestond en voor 55% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd lag op 44 jaar en de meeste respondenten hadden een lichamelijke beperking. Tevens blijkt uit de resultaten dat 49% te zwaar is, waarvan 29% overgewicht heeft en 20% obesitas. 

Uit het onderzoekt blijkt dat 86% van de respondenten met een beperking binnen de gemeente Rheden, sport of beweegt bij een vereniging, sportcentrum, wijkcentrum of op ongeorganiseerde wijze zoals fietsen en wandelen. Hiervan beweegt de meerderheid op ongeorganiseerde wijze zoals wandelen of fietsen. Als er wordt gekeken naar de frequentie, dan sport of beweegt 84% van de respondenten minstens 1x per maand. Een hoog percentage, waardoor wij verwachten dat vooral de sportende respondent de enquête heeft ingevuld. De belangrijkste reden voor hen om te sporten zijn de gezondheid en fitheid verbeteren en omdat het leuk en ontspannend is, maar ook spieropbouw/kracht en afvallen worden veel genoemd. 

Aan de andere kant sport 29% van de respondenten niet bij een vereniging, centrum of op ongeorganiseerde wijze. Daarnaast sport 16% minder dan 1x per maand. Zij geven aan dat sporten moeilijk is in verband met hun beperkingen, ze weinig energie hebben om te bewegen of omdat het te duur is. Maar sporten heeft een belangrijke meerwaarde voor mensen met een beperking. Zowel als preventief middel voor de gezondheidszorg als voor welzijnsdoelstellingen. Maar nog veel belangrijker is dat sport goed is voor de sociale contacten en dat het spanning, ontspanning en veel plezier biedt. 

De komende periode zal het sportaanbod uitgebreid en versterkt worden. Hierbij wordt gekeken naar een geschikt aanbod voor verschillende beperkingen en een goede spreiding over de verschillende kernen binnen de gemeente Rheden en Rozendaal. “Het versterken van het sportaanbod en het geven van individuele sportadviezen zijn twee belangrijke speerpunten”, aldus Chantal Migo die deze werkzaamheden op zich zal nemen in samenwerking met sportbedrijf Rheden. Een passend sportaanbod voor iedereen is het uitgangspunt hierbij! Daarnaast is door middel van dit onderzoek het aanbod verder inzichtelijk gemaakt. Al het bestaande sportaanbod is zichtbaar op www.unieksporten.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht Aanbevolen berichten

Het skatepark in met je rolstoel!

“Uniek Sporten is het wapen voor meer paralympisch succes”

Dit model draagt haar prothese als kunst

Zoeken
De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×