Direct door naar content
vraag en aanbod voor aangepast sporten in de regio Eindhoven in kaart gebracht afbeelding nieuwsbericht

vraag en aanbod voor aangepast sporten in de regio Eindhoven in kaart gebracht

22 maart 2018

Eén van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking. In de wijken waar relatief veel mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking wonen, is vaak voldoende (aangepast) aanbod in de buurt beschikbaar. Voor volwassenen met een lichamelijke beperking is in de regio Eindhoven nog geen goede match tussen vraag en aanbod aanwezig.

Dit blijkt uit de vraag-aanbodscan gehandicaptensport die het Mulier Instituut in opdracht van spor(t)light, het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Eindhoven, heeft uitgevoerd. In dit onderzoek is de potentiële vraag naar aangepast sporten en het huidige sportaanbod voor mensen met een beperking in de regio Eindhoven in beeld gebracht.

De regio Eindhoven heeft 81 locaties met sportaanbod voor mensen met een beperking. Zeven gemeenten in de Eindhovense regio zetten zich gezamenlijk in om de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in de regio Eindhoven structureel te verhogen. De meeste sportactiviteiten in de regio richten zich op mensen met een motorische (45 locaties) of verstandelijke beperking (41 locaties), chronische aandoening (37 locaties) of autisme spectrum stoornis (35 locaties). In mindere mate is sportaanbod aanwezig voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Door onder andere sportaanbod voor inwoners meer zichtbaar te maken, vraag en aanbod meer regionaal af te stemmen en buurtsportcoaches in te zetten voor het samenbrengen van de domeinen sport en zorg/welzijn, kan in de regio Eindhoven het sportaanbod voor mensen met een beperking worden verbeterd.

Klik hier voor het volledige artikel.

Terug naar nieuwsoverzicht Aanbevolen berichten

Voel je vrij en onbeperkt met dansen!

Deze handbiker gaat pas echt offroad!

“In de werpstoel vergeet ik mijn beperking”