Direct door naar content
Afbeelding BFC crowdfunding blijkt enorm succes

BFC crowdfunding blijkt enorm succes

08 september 2020

Het BFC Rostoelhandbalteam is zeer aangenaam verrast door het succes van de crowdfunding t.b.v. “Vervoer en onderhoud”
Het doel is weliswaar nog niet in zijn geheel bereikt maar we hebben goede hoop dat het ons zal lukken met nog 14 dagen te gaan.
Vandaag mogen wij melden dat Rabobank Zuid-Limburg besloten heeft een enorme financiële bijdrage te leveren. Dit bedrag is dus nog niet in het huidige saldo meegenomen.

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen en de trainingen voor het komende seizoen. De rolstoelen worden weer op orde gebracht en we zijn met de beheerder van de sporthal in overleg om de rolstoelen beter te kunnen opbergen. Voordeel: minder beschadigingen aan de rolstoelen en minder gebruikt van de z.g. horizontale ruimtes in de sporthal. Momenteel vinden er namelijk een verbouwing van een deel van de sporthal plaats. Stukken van sporthal zijn afgezet met veel houtwerk. Na afloop van de verbouwing wordt het hout naar de container “afvalverbrander” afgevoerd. Het hout kan hergebruikt worden als opbergruimte voor de rolstoelen. (zie foto van een rek elders in Nederland) Nog even met de aannemer overleggen voor een win-win-win-win situatie. Geen afvoer van het hout…(kosten aannemer)…geen kosten voor de sporthal…….geen kosten voor BFC……geen kosten voor het milieu (hergebruik van de materialen). Op deze wijze probeert HV BFC ook materiële sponsoring binnen te halen.
De crowdfunding heeft ons ook in contact gebracht met een organisatie (met een commercieel doel) voor samenwerking. Voor ons team betekent dit dat we rolstoelhandbal clinics geven aan bedrijven onder de noemer “Hoe ervaar ik het om in een rolstoel te zitten voor de gehandicapte medemens”. Het kan op termijn zorgen voor extra inkomsten voor het team maar ook voor de vereniging BFC.

Op 27 september hopen we het eerste toernooi in het nieuwe seizoen te Kwintsheul te kunnen spelen. Een spannende start gezien de corona regels en angsten om besmet te raken. We zijn zeer gemotiveerd om te beginnen ook al moeten we in Beek om 7.45u vertrekken.

In de volgende nieuwsbrief meer over rolstoelvervoer naar onze wedstrijden.

Dank aan u donateurs, door u is rolstoelhandbal in Beek mogelijk.
meer info: rolstoelhandbal@hvbfc.nl
of
Ivo Kusters
06-51374907

Crowdfundingproject: Vervoer en onderhoud rolstoelhandbalteam HV BFC

Naar project