Direct door naar content

Ik ben een sportaanbieder

Mogelijkheden voor ondersteuning

Voor mensen met een handicap die willen sporten, is begeleiding en ondersteuning van sportaanbieders vaak erg belangrijk. Ben je een reguliere sportaanbieder waar mensen met een handicap kunnen sporten binnen reguliere groepen of binnen aangepaste groepen? Of ben je onderdeel van een speciale vereniging die specifiek aanbod heeft voor mensen met een handicap? In beide gevallen kun je advies en/of ondersteuning krijgen door contact op te nemen met de contactpersoon in jouw regio. 

Het aanbieden van aangepaste sport is erg veelzijdig. Op deze website kan je informatie vinden over toegankelijkheid van accommodaties, maar ook over verschillende handicaps. Je kan op onze website ook speciale leertrajecten voor sportaanbieders vinden die helpen bij het toegankelijk maken van de sport. Daarnaast hebben we tips en voorbeelden opgenomen om de communicatie met sporters met en zonder handicaps nog beter te laten verlopen. Er zijn ook verschillende mogelijkheden voor sportaanbieders om financiële ondersteuning te krijgen via bijvoorbeeld fondsenwerving, subsidies en sponsoring – op zowel landelijk als regionaal niveau. Vrijwilligers vormen het kloppend hart van het sportaanbod, maar hoe kom je aan voldoende vrijwilligers? Wij kunnen je helpen met dergelijke vragen.

Naast bovengenoemde zaken, kun je voor sportinhoudelijke ondersteuning contact opnemen met de betreffende sportbond.

Programma van:
Partners: