Direct door naar content

Bijscholing: Sporters met gedragsproblematiek

10 maart 2017

Tijdens deze bijscholing leren de deelnemers gedragingen die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot de manier van handelen als trainer-coach. De cursus beslaat twee dagdelen: 10 maart en 31 maart. Beide dagen van 19:00 tot 22:00 uur in Topsportcentrum Rotterdam (Van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam). Deelname kost €40. Voor meer informatie kun je hier klikken.

De kosten voor de bijscholing kun je vergoed krijgen via de Bijdrage Kaderopleidingen.

Zoeken

De website wordt doorzocht
Sluit zoeken×