Direct door naar content

Biografie Reni de Boer

Gast ONBEPERKT podcast

Reni de Boer (1980) is voorvechtster van gelijke rechten voor iedereen met een beperking of een chronische aandoening. Dat doet ze al actief sinds zij in 2007 aan het tv-programma Mis(s)verkiezing meedeed. Zij kreeg de titel Mis(s) Nederland en werd toen ook ambassadeur van Onbeperkt Nederland. Ze kon zo nog meer aandacht vestigen op haar belangrijke strijdpunt: een toegankelijke samenleving. Sinds zij op haar zeventiende de diagnose Multiple Sclerose kreeg, liep ze ook tegen allerlei drempels in de maatschappij aan. Door energietekort en doordat ze minder goed kan lopen, zit zij in een rolstoel. Wat haar betreft hoeft dat geen reden te zijn om niet mee te kunnen doen aan de maatschappij, toch merkte ze dat dat zeker niet vanzelf gaat met een beperking of chronische aandoening. Zij blijft zich daarom inzetten met haar speerpunt: geen gunsten maar rechten!

Programma van:

Partners: