Direct door naar content
Hieronder staat een Google Map. Klik hier om deze over te slaan.
Terug Route

Schermvereniging Ter Weer
Schermen
Health and Sports Club Westduin

Adres
Laan van Poot 355A
2566 DA Den Haag
Leeftijdscategorie
  • Kinderen,
  • Jongeren,
  • Volwassenen,
  • Senioren,
Type beperking
  • Auditief (doof/slechthorend),
  • Autisme Spectrum Stoornis,
  • Lichamelijk,
  • Niet aangeboren hersenletsel,
Tijd
  • In overleg
Contactpersoon
Alex Matla
Telefoon (mobiel)
Website
Meer informatie over deze sport?
Meer sporten van deze sportaanbieder
Rolstoelschermen Health and Sports Club Westduin
Bekijk
Programma van:
Partners: