Direct door naar content
Uniek Sporten Brabant laat zien hoe regionale samenwerking werkt afbeelding nieuwsbericht

Uniek Sporten Brabant laat zien hoe regionale samenwerking werkt

04 juni 2024

Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, wat je beperking ook is. Dat is waar we bij Uniek Sporten elke dag mee bezig zijn. Bij dat grote doel is regionale samenwerking tussen verschillende organisaties in de sport, zorg, het sociale domein en de overheid niet meer weg te denken. Daardoor is een uitgebreid landelijk Uniek Sporten netwerk ontstaan met vertakkingen in het hele land. De provinciale aanpak van Uniek Sporten Brabant laat zien hoe de regionale samenwerking optimaal werkt: sporters hebben altijd een loket in de buurt en het belang van Uniek Sporten wordt actief uitgedragen.

Binnen het landelijke netwerk van Uniek Sporten geldt Brabant als een uniek voorbeeld. De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het optuigen van een fijnmazige structuur. Het fundament voor die Brabantse samenwerking wordt gevormd door de zeven regionale sportloketten: West-Brabant West, West-Brabant, Midden-Brabant, De Meijerij, Zuid-Brabant, Noordoost-Brabant en De Peel. Met deze verdeling zijn bijna alle gemeenten aangesloten bij een sportloket.

Sportloketten

Bijna alle sportloketten bestaan uit vier onderdelen: een regio-coördinator, werkgroep, stuurgroep en een bestuurlijk ambassadeur. De regio-coördinator is om te beginnen de spin in het web in die regio. Deze persoon zorgt voor het samenspel met gemeenten in de regio en is het aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties. Deze regio-coördinatoren van alle Brabantse sportloketten staan ook met elkaar in contact voor kennisuitwisseling en samenwerking.

Werkgroep

De regio-coördinator zit ook in het tweede onderdeel: de werkgroep. Daarin zitten verder ook de beweegcoaches, die direct contact hebben met de doelgroep. Zij helpen sporters met een beperking bij het vinden van een passende sport of beweegvorm en aanbieder, aanvragen van een hulpmiddel of financiële ondersteuning om te kunnen sporten. Verder ondersteunen beweegcoaches aanbieders bij het inclusief maken van het aanbod.

Op de politieke agenda

De sportloketten onderhouden ook intensief contact met beleidsambtenaren van de aangesloten gemeenten. Dat gebeurt vanuit de stuurgroep. In dat periodieke overleg worden beleidskaders en benodigde middelen bepaald. De stuurgroep zorgt zo voor de lokale aanpak die past bij de regionale aanpak en vooral dat aangepast sporten op de politieke agenda blijft staan. Die laatste missie heeft Uniek Sporten Brabant ook nog slim verankerd door een bestuurlijk ambassadeur aan te wijzen voor elk regioloket. Dit is een wethouder uit een van de gemeentes van het loket die het belang van Uniek Sporten in de regio uitdraagt en op de politieke agenda houdt. Extra interessant is dat deze ambassadeurs regelmatig samenkomen als bestuurlijk klankbord, waarbij zij zich samen over de uitdagingen rond gehandicaptensport in de hele provincie buigen.

Kennisuitwisseling

Met die laatste stap is de cirkel rond, want het laat zien dat de provinciale aanpak van Uniek Sporten Brabant doorsijpelt naar de sportloketten én weer terug. De lessen die op lokaal niveau worden getrokken zorgen op die manier weer voor verbetering van de ondersteuning van sporters met een beperking in alle regio’s. De Provincie Noord-Brabant wakkert die kennisuitwisseling tussen de regio’s ook actief aan via Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en BrabantSport. SSNB verzorgt bijvoorbeeld de provinciale afstemming tussen de zeven loketten. BrabantSport is de communicatiepartner in de Uniek Sporten Brabant samenwerking: zij inspireert en informeert de doelgroep via de website en met campagnes.

Sterker netwerk

Alle positieve ontwikkelingen die Uniek Sporten Brabant op deze manier heeft ingezet, blijven zeker niet beperkt tot Brabant. Uniek Sporten Brabant staat namelijk uiteraard ook in nauw contact met de landelijke Uniek Sporten organisatie. Tijdens bijeenkomsten met regio-coördinatoren en beweegcoaches kunnen de ervaringen en uitdagingen van regio’s uit hele land met elkaar worden gedeeld. Zo wordt het Uniek Sporten netwerk steeds sterker.

Bekijk ook dit filmpje met uitleg:

In 4 stappen naar regionale samenwerking

Gemeenten die de regionale samenwerking rond aangepast sporten willen versterken kunnen aan de slag met een vierstappenplan. Daarbij begint alles met het enthousiast maken van anderen voor de gewenste krachtenbundeling. Het is daarbij belangrijk dat je samen vanuit een gedeelde passie werkt om het probleem rond aangepaste sporten in de regio aan te pakken. Vervolgens komt het in stap 2 neer op het maken van afspraken en plannen, waarbij al goed is nagedacht over een duurzame samenwerkingsstructuur.

Van plan naar beleid

Bij stap 3, het uitvoeren van het plan, moet centraal staan hoe je de match tussen vraag en aanbod bij aangepast sport legt. Hierbij kan het nodig zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen of bestaand aanbod nog beter in de etalage te zetten. Stap 4 is misschien wel de belangrijkste: het continueren van de samenwerking. Deze fase wordt vaak vergeten, maar het is juist belangrijk te zorgen dat activiteiten ook op lange termijn worden aangeboden in jouw regio. Het is daarom goed om de plannen van het samenwerkingsverband vast te laten leggen in (gemeentelijk) beleid.

Deze 4 stappen voor regionale samenwerking voor aangepast sporten zijn uitgebreid toegelicht in een tool van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Vind jouw sport

Van atletiek tot zwemmen: met onze Sportzoeker vind je gemakkelijk jouw favoriete sport of activiteit. Met meer dan 4250 sportclubs is er altijd een sport die bij je past.

Sport zoeken

Terug naar nieuwsoverzicht

Aanbevolen berichten

Programma van:

Partners: