Direct door naar content

Voorwaarden

 
 

Uniek Sporten Thuis

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de app Uniek Sporten. In deze algemene voorwaarden gaan we nader in op de huisregels, risico- en aansprakelijkheid van Uniek Sporten en de persoonsgegevens die wij verzamelen. 

Uniek Sporten is een label van Fonds Gehandicaptensport. Het product Uniek Sporten Thuis bestaat uit workouts, beweegvideo’s, uitdagingen en een community. Fonds Gehandicaptensport heeft een klantrelatie met Virtuagym voor het product Uniek Sporten Thuis. 

Door het aanmaken van je Uniek Sporten account op onze website of via de app Uniek Sporten verklaar je deze algemene voorwaarden te accepteren. De algemene voorwaarden zijn ook op te vragen via info@unieksporten.nl.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen Uniek Sporten Thuis op zijn/haar plek voelt en dat we op een prettige manier met elkaar omgaan. Om een goede sfeer te kunnen garanderen, hebben we regels opgesteld over hoe we met elkaar omgaan. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de community en andere (interactieve) onderdelen van Uniek Sporten Thuis. Lees de regels daarom goed door voordat je hier gebruik van gaat maken. 

1. GEBRUIK UNIEK SPORTEN THUIS 
Met het accepteren van onze algemene voorwaarden geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent. We vragen personen onder deze leeftijd om alleen deze Algemene Voorwaarden te accepteren met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd en zo gebruik te maken van Uniek Sporten Thuis of anderzijds iets met Uniek Sporten (Fonds Gehandicaptensport) overeen te komen.

2. HUISREGELS GEBRUIK UNIEK SPORTEN THUIS
Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht voor deze regels op ieder moment te wijzigen. 

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de communitymanager via info@unieksporten.nl met in de onderwerpregel ‘Community’.    

Inhoud van gesprekken
Uniek Sporten Thuis is er speciaal voor iedereen met een beperking die wil sporten en bewegen of in gesprek wil gaan  over een gezonde levensstijl. Gesprekken gaan dan ook zo veel mogelijk over sporten en bewegen en wat daar mee samenhangt.

Voel je vrij om vragen te stellen, je mening te geven en kennis te delen, maar doe dit altijd met respect voor de ander. Luister goed naar elkaar om andermans standpunten, vragen of kennis te begrijpen.

Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom een link met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.

Ongepast gedrag
Wij vinden het belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers mogen elkaar niet persoonlijk aanvallen of elkaar bewust kwetsen.

Het is niet toegestaan om kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste bijdragen te plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is verboden.

Vind je dat iemand zich misdraagt? Stuur dan een mail naar info@unieksporten.nl met in de onderwerp regel ‘Community’. Wij reageren zo snel mogelijk en spreken de persoon erop aan. We monitoren de berichten op de community en andere onderdelen binnen Uniek Sporten en Uniek Sporten Thuis zelf ook actief.

Privacy & Reclame
Het maken van (directe of indirecte) reclame in de community. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jouwzelf of van derden is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens
Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, jezelf voor iemand anders uit te geven of een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen.

Verder is het niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om jouw eigen persoonlijke gegevens te delen.

Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Disclaimer
Uniek Sporten (Fonds Gehandicaptensport) is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven in Uniek Sporten Thuis. Dit is dan ook niet automatisch de mening van Fonds Gehandicaptensport of Uniek Sporten. 

Zorg dat jouw virusscanner en firewall up-to-date zijn. Bij het downloaden van documenten of het doorklikken op linken is Fonds Gehandicaptensport / Uniek Sporten niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten of zich op een browserpagina bevinden. Zit er een virus in een bestand of link? Meld dit dan bij de communitymanager. We halen het bestand/link dan zo snel mogelijk uit de app.

Optreden van de communitymanager of beheerder
De communitymanager of beheerder behoudt zich het recht voor berichten die niet aan de regels voldoen weg te halen. Bij ernstig of meermalig misbruik wordt de deelnemer verwijderd. Zie je iets wat niet in lijn is met de huisregels of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de communitymanager.

Heeft de communitymanager in jouw ogen ten onrechte ingegrepen? Dan kun je een klacht indienen bij Fonds Gehandicaptensport door een e-mail te sturen naar info@unieksporten.nl met in de onderwerp regel ‘Community’. 

Profiel verwijderen?
Je kunt je Uniek Sporten Thuis profiel gemakkelijk verwijderen via de knop ‘Ik’ rechts onderaan in de app. Als je jouw profiel verwijderd, zijn alle gegevens, gesprekken en documenten die je in de app geplaatst hebt definitief verwijderd. 

Om deel te kunnen nemen aan Uniek Sporten Thuis, maak je ook een account  aan bij Uniek Sporten. Hiermee  kun je namelijk van veel meer producten en diensten gebruik maken dan alleen Uniek Sporten Thuis. Wanneer je jouw profiel in de app  verwijderd, verwijder je niet automatisch je account bij Uniek Sporten. Als je deze ook wilt  verwijderen, dan kun je dit doen door in te loggen op je account op onze website.

3. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het beoefenen van sport en/of beweegactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van de oefeningen, workouts, beweegvideo’s of andere beweegactiviteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen persoonlijke begeleiding. Je kunt gebruik maken van de tips en adviezen van andere community gebruikers en onze artikelen, podcast etc. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en beweegt en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik maken van de workouts en oefeningen is op eigen risico. Bij twijfel overje fysieke conditie is het verstandig om  advies in te winnen van een (revalidatie)arts of specialist om daarmee te bepalen wat voor jou de beste  manier van sporten en bewegen is.

Fonds Gehandicaptensport en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt tijdens het gebruik van Uniek Sporten Thuis. 

4. PERSOONSGEGEVENS
Om Uniek Sporten Thuis en alle overige activiteiten van Uniek Sporten goed uit te kunnen voeren beschikken we en verwerken we jouw persoonsgegevens die je o.a. met ons deelt door een account  op Uniek Sporten aan te maken. Fonds Gehandicaptensport verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van Uniek Sporten wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Fonds Gehandicaptensport kun je terugvinden op onze website.

Bij het aanmaken van je account deelt Uniek Sporten je inloggegevens met leverancier Virtuagym teneinde toegang te verlenen tot de dienst Uniek Sporten Thuis. Dit is omschreven in het  privacy statement van Uniek Sporten. Het privacy statement van Virtuagym is hier in te zien.

5. KLACHTEN
Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot thuis sport en beweeg activiteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Dat kan door een mail te sturen naar info@unieksporten.nl met in de onderwerp regel ‘Klacht’. 

6. CONTACTGEVENS FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Prins Mauritslaan 11 - 2e verdieping | 1171 LP | Badhoevedorp 

Versie 18 juni 2021

Programma van:

Partners: