Direct door naar content

Veelgestelde vragen donateurs

 

Wat moet je weten als donateur?

Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde vragen voor donateurs. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met ons op!

Crowdfunding is een manier van geld inzamelen. Je vraagt een grote groep mensen (de crowd) om een bedrag te doneren waarmee je een project of doel kan realiseren.

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking faciliteren door clubs, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid te bieden geld in te zamelen om projecten of doelen te realiseren.

Voor clubs, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die geld nodig hebben om specifieke projecten of doelen te realiseren en daarmee sporten en bewegen voor mensen met een beperking bevorderen.

Uniek Sporten Crowdfunding is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. We stellen ons graag aan je voor

Heel eenvoudig. Op elke projectpagina vind je een ‘Doneren’-button. Als je daarop klikt kan je, na het doorlopen van enkele stappen, elektronisch een betaling doen.

Zodra je elektronisch betaald hebt, verschijnt je donatie op de projectpagina. Je ontvangt per e-mail een bevestiging.

Ja. Je kunt aanvinken dat je anoniem wilt doneren.

Nee, dat kan niet. Zodra het streefbedrag is bereikt, is het crowdfundingsproject geslaagd en kun je niet meer doneren.

Dan krijg je je donatie binnen vijf dagen teruggestort op je rekening. Het streefbedrag is niet bereikt als de crowdfunder minder dan 80% van zijn streefbedrag heeft opgehaald. Of als hij of zij tussen de 80% en 100% heeft opgehaald maar niet kan aantonen dat daarmee het project alsnog gerealiseerd kan worden. Word je donatie teruggestort, overweeg dan om een ander project te steunen.

Zodra het project geslaagd is. Fonds Gehandicaptensport verzamelt namens Uniek Sporten alle donaties. Wordt het streefbedrag bereikt, dan maakt het Fonds alle donaties over aan de crowdfunder. Slaagt het project niet, dan stort Fonds Gehandicaptensport de donaties terug aan de betreffende donateurs. Exclusief de verplichte transactiekosten per donatie die het Fonds  moet afdragen.

Als de crowdfunder een tegenprestatie met je heeft afgesproken, ontvang je hierover bericht van de crowdfunder. Hij of zij zal contact met je opnemen via het plaatsen van een nieuwsbericht op de projectpagina, waar jij een e-mail van ontvangt. Deze ontvang je alleen als je bij het doen van je donatie hebt aangegeven hierover geïnformeerd te willen worden. Vanwege de Wet op de Privacy (AVG) delen wij jouw persoonlijke gegevens niet met de crowdfunder, het is dus niet mogelijk voor de crowdfunder om je rechtstreeks te mailen over de tegenprestatie. De tegenprestatie is nooit een financieel van aard. De tegenprestatie is een overeenkomst tussen de crowdfunder en de donateur. Fonds Gehandicaptensport kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als de initiatiefnemer de verplichtingen niet nakomt.

Nee. Het platform Uniek Sporten Crowdfunding kan kosteloos gebruikt worden. Wel betaal je als donateur transactiekosten voor je donatie.

Nee. Aangezien er sprake is van een donatie, krijg je hiervan geen (BTW-)factuur. Wel kun je jouw donatie opgeven bij de Belastingdienst. Hou er wel rekening mee dat je donatie pas definitief is als het project geslaagd is. Hierover krijg je bericht van ons.

Fonds Gehandicaptensport checkt alle projecten voor ze live gaan op Uniek Sporten Crowdfunding. Daarnaast geldt als vuistregel: doneer enkel geld aan projecten waarin je gelooft, van mensen die je kent en vertrouwt, of die je door een betrouwbare bron worden aangeraden.

Fonds Gehandicaptensport checkt alle projecten voor ze live gaan op Uniek Sporten Crowdfunding. Wij betalen alleen geld uit aan een vereniging of instelling met een KvK-nummer en checken bij de KvK of dit nummer inderdaad tot de stichting of vereniging toe behoort.

De crowdfunder. Fonds Gehandicaptensport is op geen enkele manier betrokken bij het realiseren van de projecten zelf. Ook de eventuele tegenprestatie is een overeenkomst tussen de crowdfunder en de donateur. Fonds Gehandicaptensport kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als de crowdfunder de toegezegde verplichtingen niet nakomt.

Nee. Als je een donatie hebt gedaan, krijg je je geld in principe niet meer terug. Je krijgt je geld alleen terug als het de crowdfunder niet lukt om minimaal 80% van het streefbedrag op te halen. Of als hij of zij tussen de 80% en 100% heeft opgehaald maar niet kan aantonen dat daarmee het project alsnog gerealiseerd kan worden. In die gevallen krijg je je donatie automatisch binnen vijf dagen teruggestort op je rekening.

Daar kunnen we geen sluitend antwoord op geven. Dat moet per geval bekeken worden. Wel kunnen we stellen dat de meeste (kleinere) donaties beschouwd worden als 'persoonlijke giften' en dus aftrekbaar zijn. Dat komt doordat Fonds Gehandicaptensport een algemeen nut beogende instelling is en derhalve de ANBI-status heeft. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Je betaalt de donatie met iDEAL. Zodra je bank de betaling verwerkt heeft, vind je de afschrijving terug op rekeningnummer (IBAN) NL56 DEUT 0265 1864 20 via Buckaroo.

Vanzelfsprekend houden wij ons strikt aan de wet op de privacy, ook wel de AVG genoemd. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het donatieproces. Je kunt zelf aangeven of je meer informatie van ons wilt ontvangen over crowdfunding. Hoe wij verder omgaan met privacy lees je in het privacy statement van Uniek Sporten.