Direct door naar content

Sportbonden

Ondersteuning vanuit de bonden

Sportbonden zetten zich in om sportverenigingen met elkaar te laten samenwerken, zodat een zo groot mogelijke groep mensen kan genieten van sporten en bewegen. Dat doen ze niet alleen: NOC*NSF werkt daaraan mee. 

Sportclubs, gemeenten, revalidatie-instellingen, onderwijs, welzijn, sportservicepunten en andere relevante organisaties kunnen van deze diensten gebruik maken. Denk daarbij aan lespakketten en begeleiding, maar ook aan uitleen van de benodigde (aangepaste) materialen. Sportbonden willen met deze diensten sporters en sportverenigingen helpen bij het opzetten en uitvoeren van aangepaste sportprogramma’s. Zo kunnen meer mensen met een handicap genieten van sport en bewegen! Wil je in contact komen met een sportbond, neem contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl dan brengen ze je in contact met een juist contactpersoon.

Programma van:
Partners: